Ви є тут

Заняття з психологом

Мета психологічної служби Zoloche International School - забезпечення психологічних умов, що сприяють максимальному психічному і особистісному розвитку кожної дитини.

Детальніше
Надіслати заявку
Психологічна служба Zoloche International School - цілі, методи і завдання

Зміст роботи психологічної служби:
1. Психологічна освіта - залучення педагогів і батьків до психологічних знань.
2. Психопрофілактика - психолог проводить постійну роботу щодо попередження можливого неблагополуччя в психічному і особистісному розвитку.
3. Психологічне консультування  - допомога у вирішенні тих проблем, з якими приходять учителі, учні та батьки.
4. Психодіагностика - проникнення у внутрішній світ школяра. Результати обстеження дають інформацію по необхідності корекції учня, про ефективність профілактичної або консультаційної роботи.
5. Психокорекція - усунення відхилень.

Психолог, співпрацюючи з дітьми, здійснює:
 1. Діагностику психологічної готовності дитини до школи, виявлення першокласників, у яких особистісний, емоційно-вольової, інтелектуальний, поведінковий компоненти психологічної готовності до навчання в школі не сформовані. Створює умови для їх успішної адаптації.
2. Виявлення дітей, що мають труднощі адаптації до навчального закладу, створення умов для швидкої адаптації.
3. Діагностику наявності відхилень в інтелектуальному розвитку дітей, з'ясовує причини цих порушень і визначає оптимальні умови для подальшого особистісного становлення.
4. Вивчення особливостей особистісного розвитку дітей, схильних до конфліктів, агресії, неадекватних вчинків, а також тих, хто має проблеми у взаємодіях з однолітками і вчителями. Практичний психолог визначає причини таких відхилень і можливості їх усунення.
5. Профілактику виникнення неврозів і девіантної поведінки шляхом виявлення дітей з психологічної схильністю до таких форм поведінки і організовує відповідну психолого-педагогічну роботу, спрямовану на зниження показників ризику.
6. Психологічне консультування, обстеження індивідуально-психологічних якостей окремих дітей і рівня їх розумового розвитку.
7. Організацію факультативної роботи або тренінгів, спрямованих на формування у дітей необхідних психологічних уявлень, розвиток самосвідомості, стимуляцію самовиховання, самовдосконалення, обговорення проблем психологічного характеру.

Співпраця психолога з батьками передбачає:
1. Пропаганду психологічних знань. Розширення і поглиблення уявлень батьків про закономірності психологічного розвитку дитини.
2. Индивидуальные консультации на запрос родителей.
3. Психологическое консультирование тогда, когда проблемы психического развития ребенка обусловлены наличием проблем в самих родителей.
 

Розробка та підтримка 

Ми Вам зателефонуємо

Надіслати заявку на додаткові заняття

Записатись в школу